Tjänster

Projektledning

Projektledning är vår huvudsakliga tjänst där vi levererar vår design- och konstruktionskunskap till kunder. Våra tjänster inkluderar infrastruktur och byggteknik och den offentliga och enskilda sektorn. Huvudsakliga aktiviteter är:

Leverans. Vi hanterar alla processer från order till montering, inklusive revisioner av produktionsanläggningar, teknisk övervakning och dokumentationskontroll i alla projektfaser.

Teknisk övervakning och kvalitetskontroll. Vi utför revisioner av produktionsanläggningar för verifiering av kvalificering och kapacitet, rutinmässiga besök för inspektion av produktionsprocesser, genomför kvalitetsinspektioner och kontroll av dokumentation i varje steg i produktionen inklusive slutlig överlämnande till investeraren.

Installation och svetsning på plats. Vi samarbetar med långsiktiga partner för att säkerställa kvalitet och arbete som utförs i tid;

Design. Vi erbjuder en befintlig lösning och hjälper till att förbättra idén, eller anpassa designen enligt projektkrav och specifikationer.

Tekniska konsultationer i alla projektfaser. Vi hittar svar på specifika frågor och hittar lösningar som är nödvändiga för design, specifikationer och tekniska utmaningar. På detta sätt hjälper vi till med kvalitetskontroll och minskar risken för projektet.

Teknisk rådgivning

Råd kan ges i alla stadier av projektet. Vi lägger till mervärde genom att tillhandahålla innovativa lösningar, ha ett praktiskt tillvägagångssätt och använda kunskapen och erfarenheten från vårt team.

Vi hjälper till att:

–  Svara på specifika frågor om projekt i planerings- eller genomförandefasen;

– Hjälp till att hantera en specifik del av projektet. Detta kan inkludera forskning om specifika produktionsmöjligheter, övervakning av produktion och dokumentation;

– Ge nödvändiga insatser i konstruktionsfasen för alla projekt för att säkerställa att de valda lösningarna är effektiva och genomförbara i hög kvalitet;

– Beräkna kostnaden för produkter och arbeta för utvärdering.

Se Projekt för detaljerad information om alla avslutade projekt.

Design

Designtjänster inkluderar:

– Pre-design (koncept, kvantitetsberäkning, specifikationer, budgetpris),

– Detaljerad design,

– Workshop design.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X